کویلینگ یا همان کاغذ ملیله‌دوزی هنری‌ست که با‌ استفاده از رول‌های کاغذی نورد وچسب درست میشوند.
خانم “سنا رونا” ساکن کشور ترکیه از این راه امرارمعاش میکند و تمام مخارج خود را با ساخت‌وفروش طراحی‌های کویلینگ بدست می‌آورد.

 

کویلینگ

کویلینگ

کویلینگ

کویلینگ

کویلینگ

کویلینگ

کویلینگ

کویلینگ

کویلینگ

کویلینگ

کویلینگ

کویلینگ

کویلینگ

کویلینگ

کویلینگ

برگرفته از : Bored Panda
  برچسب ها :  نظرات