پرندگان حیواناتی خونگرم هستند به این معنی که میتوانند درجه حرارت بدن خود را مستقل از محیط‌زیست حفظ کنند. بااینحال اغلب اندازه کوچک آنها، مجبورشان میکند که در هوای سرد درکنار هم باشند.

 

تجمع-پرندگان

تجمع-پرندگان

تجمع-پرندگان

تجمع-پرندگان

تجمع-پرندگان

تجمع-پرندگان

تجمع-پرندگان

تجمع-پرندگان

تجمع-پرندگان

تجمع-پرندگان

تجمع-پرندگان

تجمع-پرندگان

تجمع-پرندگان

 

برگرفته از : BoredPanda
  برچسب ها :  نظرات