خانم “مریدیت وولونوفطراحی خلاق است که هنرش را با ابزاری متفاوت نمایش داده و درمورد طرح‌هایی که به نمایش گذاشته، مینویسد:
“من معتقدم که قدرت زیبایی‌و شکنندگی طبیعت در موضوعات گلدوزی گره خورده‌است و دوست دارم بین رشد سیستم‌های مختلف موجودات‌ و زندگی، ارتباط متقابل ایجاد کنم. این آثارهنری با بهره‌گیری از چرخ‌خیاطی‌خانگی و یک پارچه پایه که در آب حل میشود، درست شده‌اند. من همیشه نسبت به ساختار برخی چیزها شگفت‌زده شده‌ام، مثل ساختمان سخت‌و محکم کلونی‌های مرجانی که در یک لحظه در برگ‌هایشان زندگی جاری میشود.”

 

گلدوزی

گلدوزی

گلدوزی

گلدوزی

 

گلدوزی

گلدوزی

گلدوزی

گلدوزی

گلدوزی

گلدوزی

گلدوزی

گلدوزی

گلدوزی

برگرفته از : Boredpanda
  برچسب ها :  نظرات