کتابخانه ای را تصور کنید که از بی نهایت شش ضلعی به هم متصل از شش جهت اصلی ، تشکیل شده است .هر نقطه ازاین کتابخانه میتواند مرکز کتاب خانه باشد! و سطح این کتاب خانه غیر قابل دسترس است.آیا این کتاب خانه میتواند وجود داشته باشد؟

خورخه لوئیس بورخس در داستان” کتابخانه بابل” این کتابخانه را در ذهن شما ایجاد میکند. به ظاهر شاید امکان چنین کتابخانه ای وجود نداشته باشد، اما در واقع این کتاب خانه و ویژگی های آن مارا به یاد نوار موبیس و بطری کلاین می اندازد.

نوار موبیس نواری است که فقط یک سطح ویک لبه دارد و همچنین بطری کلاین سطحی است که فقط یک رویه دارد.اگر بشود نوار موبیس و بطری کلاین را در دنیای واقعی درست کرد شاید بتوان با احاطه به بعد چهارم کتابخانه بابل را نیز ایجاد کنیم.

بهتر است بیشتر در مورد نوار موبیس توضیح دهم.یک نوار کاغذی بر داردید و دو سر آن را با هم برسانید حال بدون پاره شده کاغذ یکی از لبه ها را نیم دور بچرخانید و به لبه دیگر کاغذ بچسبانید. چیزی که شما درست کرده اید یک سطح و یک لبه است اگر با خودکار یک خط روی نوار بکشید ،دوباره به محل اول خود باز میگردید. و اگر به طول نوار را نصف کنید ،خواهید دید یک نوار موبیس عریض تر خواهید داشت. .(همین الان نوار موبیس خود را بسازید و به ویژگی های آن فکرکنید )

نوار-موبیس

 

بورخس کسی است که به مدد خانواده فرهیخته خود از بچگی با کتاب ها بزرگ شده است به گفته خود بهشت را به صورت یک کتابخانه تصور میکرده است .در داستان کتابخانه بابل تمام هستی را به صورت یک کتابخانه عظیم توصیف میکند و با زبان زیبای خود به عقاید و نظریه ها ی انسان در مورد جهان هستی کنایات ظریفی می زند . ساختار این کتابخانه بسیار جذاب و خارق العاده است که از تلاش برای فهمیدن ساختار کتابخانه لذت میبرید.

کتاب خانه بابل و ۲۳ داستان دیگر توسط کاوه سید حسینی ترجمه شده است و انتشارات نیلوفر آن را به نشر رسانیده است.

در زیر تصویر یک بطری کلاین را میبینید که به طور کلی سطحی بدون داشتن لبه و حجم صفر است !

اگر حجم آن صفر است پس چگونه مایع در آن قرار گرفته است ؟ پاسخ شما چیست ؟

بطری-کلاین

 

تهیه شده در : brainclippy.com
  برچسب ها :  نظرات