۱.سخت کوش هستند

برای رسیدن به موفقیت باید افکار های منفی را از خود دور کنید

و دقت خود را در راه رسیدن متمرکز کنید ،در این صورت سخت کوش

راه موفقیت

هستید .باید قبل از رسیدن به موفقیت ساعت ها رنج و سختی را تحمل کرد .پافشاری ، نظم، و تمایل داشتن شما را در موقعیت های درست

قرار میدهد

۲.برنامه ریز هستند

افراد مشهور دارای لیست وقایع مهم در زندگی هستند تا به آن ها یادآور

پیشرفت و موقعیت هایی باشد که به هدف رسیدند. شما باید با گذشته خود در ارتباط باشید تا به هدف نهایی برسید

۳.اهل عمل هستند ، و نه به تعویق انداختن

رویا و تنفکر بدون عمل شما را به جایی نمیرساند افراد موفق

اهل عمل هستند و دلیرانه بدون هیچ آمادگی قبلی کار را انجام میدهند

  1. آن ها دارای هدف مشخص هستند

آن ها میدانند چه میخواهند و دقت خود را بر روی آن متمرکز میکنند

کار خود را به وقفه نمی اندازند و بر روی هدف تمرکز میکنند .

این نظم به دست آوردن، راه را برای آن ها هموار میکند

۵.اهل خطر هستند

چرا خطر پذیر هستند؟ افراد موفق در رسیدن به رویاها و خیالات خود

اهل ریسک و خطر هستند آن ها در شکست خوردن خود را نمی بازند

چراکهشکست را تجربه برای خود میدانند .

۶.آن ها اهل مطالعه بسیار هستند

هر فردی که مطالعه زیاد دارد صرفا راهنما خوبی نیست ، اما

هر فرد راهنما میتواند اهل مطالعه باشد

شما نمیتوانید بدون مطالعه و خواندن کتاب به هدف خود برسید .

افراد موفق مطالعه را در همه سطوح گسترش دادند و مهمترین

سطح یادگیری را تجربیات و آموختن میدانند

  1. کاری را که نسبت به آن احساس داشته باشند انجام میدهند

افراد موفق نسبت به حرفه ، زمینه ، و استعداد بسیار احساسی هستند

آن ها کار را برای منافع مادی انجام نمیدهند بلکه از علاقه و عشق خود

به آن انجام میدهند به همین علت در کار های روزانه خود دقت بسیار را خرج میدهند تا به هدف خود برسند .

  منبع :
lifehack
  برچسب ها :



  نظرات