گاهی اوقات نیاز به حرف هایی برای تشویق و بیرون امدن از تاریکیه

ناامیدی داریم

در اینجا ۸ نکته برای به یاد اوردن زندگی و غلبه بر تسلیم شدگی ذکر شده است.

۱.سختیه زودگذر

در شکست بودن اغلب یک شرایط موقتی است تسلیم شدن ماندنیست

هنگامی که در سختی قرار میگییریم مهم ترین نکته حرکت ما در گذراندن مشکلات است که باعث انعکاس و جوانسازیه دوباره میشود.

۲.توجه دقیق بر مثبت اندیشی

در لحظات تاریک و ناامیدی باید به امید و روشنایی توجه کامل داشت

تسلیم نشدن و تسلیم نماندن !

با ایستادگی و مقاومت میتوان راه را با امید پیمود هنگامی که موانع پسرفت را میبینیم ذهن ما به سوی امید متمرکز میشود.

۳.تغییر دادن حالت ها،تغییر دادن زندگی

هنگامی که با موقعیت های شکست و ضربات روحی مواجه میشویم تغییر دادن حالت ها بهترین کار ممکن است که باعث تغییر در تفکرات فرد میشود .این راه بهترین فرصت برای احاطه کردن خود با افراد ،تفکرات مثبت و احساسات مثبت است .

و همچنین باعث دوری از افراد و تفکرات منفی که ما را به زوال میکشد میشود.

۴.موانع باعث ایجاد فرصت ها میشود

شرایط سخت میتواند باعث فریفتن شود ، در ابتدا سرشت ما با سرزنش

کردن نهادینه شده است .حقیقت اشکارا این است که موردی برای

سرزنش وجود ندارد به یاد داشته باشم سختی ها فرصتی برای بزرگ

شدن و یادگیری است ،که به درک افراد مربوط میشود ذهن مثبت اندیش

راهی برای پیشرفت است.

۵.هرگز تسلیم نشوید ،شما در شرایط خوبی هستید

اگر به زندگی افراد موفق نگاهی بینذازیم به راحتی درمیابیم سختی های

زیادی را برای رسیدن به این جایگاه تحمل کرده اند، که در گذشته ی

خود در ارامش مطلق نبوده اند و برای رسیدن به هدف نهایی خود

سختی ها و ناهنجاری های زیادی را تحمل کرده اند .ما باید بدانیم در

مرحله ی خوبی قرار داریم هیچ کس بدون رویارویی با شکست به

موفقیت نرسیده است .

۶.ما انتخاب میکنیم چگونه با مشکلات مواجه شویم

در میان سختی ها دارای انتخاب هستیم ، میتوانیم با تاسف خوردن آن را

در پیش بگیریم و یا این که میتوانیم با ایمان آن را پیش بگیریم .

این را بدانیم سخت ترین لحظات است که مارا نیرومند میسازد .

۷.تمرین مثبت – خودگفتاری

شکست خوردن فرصت را برای رشد و ترقی می رباید.

در این میان باید خویشتن شناسی و خودگفتاری را ارتقا دهیم

فرصت های خویشتن شناسی را که از اطراف برای شما فراهم میشود

را از دست ندهید .

۸.سختی ها باعث  از بین رفتن ترس میشود

وقتی از فاصله زمانی سختی بیرون می آییم وقتی به خود می اندیشید

درمیابید که خیلی از ترس ها را از دست داده اید و همین نشانه ای از

شجاعت و دلیری است .

شما درمیابید که رویارویی با مشکلات فرصتی برای قدرتمند شدن

است.

 

یاسمن بهرامی

 

  منبع :
LifeHack
  برچسب ها :  نظرات