تکنولوژی-بی ام و
چراغ های راهنمایی برای ایجاد نظم در هنگام رانندگی تعبیه شده اند، اما آنها اغلب بیشتر باعث هرج و مرج می شوند تا اینکه وظیفه ی خود را انجام دهند. چگونه شما خواهید دانست که پس از چراغ سبز، آیا چراغ زرد روشن خواهد شد که به موقع بتوانید سرعت خود را کم کنید؟
BMW فکر می کند که این تکنولوژی به کمک شما خواهد آمد. این شرکت اولین خودروسازی است که دستور تعبیه سیگنال هایی برای متصل شدن خودرو به نرم افزار EnLighten iOS در داخل خودروهای خود را داده است، که پیش بینی می کند چه هنگام چراغ می خواهد تغییر کند که مبتنی بر موقعیت و سرعت خودرو عمل خواهد کرد.
تنها کاری که شما نیاز است انجام دهید، نگاه کردن به صفحه نمایش اعلان خودروی خود است، تا به شما بگوید که نیاز است ترمز بگیرید یا اینکه خیر. این نرم افزار حتی زمانی که شما در حال توقف هستید نیز می تواند مفید واقع گردد، به عنوان مثال به شما با فرستادن سیگنال هایی نشان خواهد داد که چه موقع چراغ به حالت سبز درخواهد آمد.
این یک تعریف از خدمات لوکس است که اگر شما یک اتومبیل BMW با سرویس ConnectedDrive بخواهید به شما تعلق می گیرد، اما به طور کل این ابزار می تواند بسیار ارزشمند باشد چون که از یک حادثه یا تصادف جلوگیری خواهد کرد.

  منبع :
BMW EnLighten
  برچسب ها :  نظرات