ویدیو:رهبران بزرگ چگونه الهام بخش رفتار می کنند  


  ۱۶ شهر ۱۳۹۴

SimonSinek

در این ویدیو simon sinek برای موفق بودن در هر کاری و هر فعالیتی نوع دیدگاه رهبران را مورد تحقیق قرار داده و باید گفت یکی از عالی ترین دیدگاه ها برای زندگی هر شخصی در این ویدیو عرضه میشه اگربه دنبال تغییر نگرشتون به زندگی هستید حتما این ویدیو رو ببینید.

  

  ویدیو:چگونه می توان مانند یک رهبر بزرگ کنسرت رهبری کنیم؟  


  ۰۷ مرد ۱۳۹۴

رهبری

همه ما می دانیم که رهبران همیشه به افراد می گویند بیایید و مدیران می گویند برویم پس باید پس از یادگیری مدیریت بر انجام هر کاری رهبری نیز بدانیم و استفاده کنیم. با BrainClippy همراه باشید …

 

  ویدیو :۲۹ راه برای خلاق بودن  


  ۲۸ تیر ۱۳۹۴

creativity-lightbulbs-2

۲۹ راه ایجاد خلاقیت : در این ویدیو ۲۹ نکته بیان میشه که کاملا کاربردی و قابل انجام در زندگی روزمره و عادی هست با انجام این کارها به خلاقیت که دروازه موفقیته کاملا نزدیک میشید