تماس با ماتماس با ما

  برای ارتباط با ما می توانید از راه ها ارتباطی زیر استفاده کنید :

برای ارتباط با نویسندگان می توانید به صحفات شخصی آنان رفته و راههای ارتباطی با آنان را ببینید .

برای رفتن به صحفه نویسندگان کلیک فرمایید .

       مکالمه با مدیر ارشد سایت ( آقای منظمی تبار ) از طریق شماره تماس : 09185426588


برای ارتباط با ما می توانید با ایمیل های زیر مکاتبه فرمایید :

  brainclippy@gmail.com

  info@brainclippy.com

  sinamt@outlook.com