نقشه ذهنی تونی بازان روشی جهت شبیه سازی ساختار نورون های عصبی مغز بر روی کاغذ  


  ۰۵ تیر ۱۳۹۴ ساعت :۲۰:۰۹

Tony-Buzan-Mind-Mapping

نقشه ی ذهنی یک نوع ابزار تفکر است که به حافظه و تفکر کمک می کند . در واقع تفکرات درونی مغز انسان است که بر روی کاغذ منعکس شده است و نیروی بهره ی هوشی و شفاهی سنتی را با بهره ی هوشی خلاق می آمیزد تا ابزار تفکر نیروی خارق العاده را در… با BrainClippy همراه باشید .  راست یا چپ،کدام نیمکره مغز شما فعال تر است؟  


  ۰۵ تیر ۱۳۹۴ ساعت :۱۸:۲۲

Brainhemispheres1

مغز انسان شامل نورونهایی است که تعداد آنها به دهها میلیون می رسد. این نورونها در نواحی مجرای مغز که هر یک کار کردی تخصصی یافته دارند، انباشته شده اند. مغز از قسمت های متعددی ساخته شده و هوشیاری از ارتباطات بین قسمت های مختلف مغز حاصل می شود. مخ بزرگترین بخش مغز است و حدود ۸۷ درصد وزن مغز را به خود اختصاص داده است.