استرس و نحوه ی کنترل آن  


  ۱۲ تیر ۱۳۹۴

stresS-2

یکی از مراحل مهم در کنترل کردن شرایط زندگی مدیریت و تسلط بر واکنش استرس است . واکنش استرس ، واکنش جنگ یا پرواز هم نامیده میشود . این واکنش بزرگترین قسمت ساختار زندگی ما از زمان غار نشینی میباشد که نقش حیاتی را برای وادار کردن ما به یک دعوای سخت یا گریختن سریع… با BrainClippy همراه باشید .  پنج راه امتحان شده برای سالم بودن که سبب می شود موفق تر باشید  


  ۰۹ تیر ۱۳۹۴

self_discipline

هنگامی که از او درباره ی میزان زیاد بهره وری اش سوال شد ریچارد براتسون برای لحظه ای مکث کرد به دیوار تکیه داد و گفت : در اثر زحمت و کار زیاد . ما هم گاهی اوقات همانند کارآفرینان تمایل سوزاننده ای برای ایجاد سرمایه گذاری موفق خود داریم و هزینه ی آن اهمیتی… با BrainClippy همراه باشید .