رویای نجات مسافران هواپیما  


  ۱۷ بهم ۱۳۹۴

هواپیما

در هر سال شاهد تعداد قابل توجهی سانحه هوایی هستیم که درجات مختلفی از خسارت را متوجه افراد مبتلا به این پرواز ها می کنند از ضرر های مالی برای شرکت های های هوایی تا فوت افرادی که مسافر هواپیما هستند و از همه بیشتر خطری که هر بار تیم کابین پرواز را تهدید می… با BrainClippy همراه باشید .