۱۱ توصیه‌ در پیشگیری از سرطان  


  ۰۷ مرد ۱۳۹۴

Pancreatic-cancer-cells

مشکل عده ای زیادی از افراد جهان در حال حاضر سرطان است. برای پیشگیری از سرطان چه باید کرد و چگونه زندگی خود را در برابر هجوم این پدیده ای شوم ایمن سازیم؟ با ما همراه باشید…