ساعت‌های قدیمی  


  ۰۷ مهر ۱۳۹۴

ساعت-های-قدیمی

سوزان بئاتریس یک هنرمند است که قطعات قدیمی ساعت‌ها را به مجسمه‌های پیچیده و زیبا تبدیل میکند و آنها رادر فضای مجازی منتشر میکند. سوزان درمورد مجسمه‌های خلاقانه‌اش مینویسد: “این ابزار، مجسمه‌هایی هنری‌و حساس هستند که موردپسند اکثریت مردم است.”