گلدوزی طبیعت  


  ۲۸ شهر ۱۳۹۴

گلدوزی

خانم “مریدیت وولونوف” طراحی خلاق است که هنرش را با ابزاری متفاوت نمایش داده و درمورد طرح‌هایی که به نمایش گذاشته، مینویسد: “من معتقدم که قدرت زیبایی‌و شکنندگی طبیعت در موضوعات گلدوزی گره خورده‌است و دوست دارم بین رشد سیستم‌های مختلف موجودات‌ و زندگی، ارتباط متقابل ایجاد کنم. این آثارهنری با بهره‌گیری از چرخ‌خیاطی‌خانگی و… با BrainClippy همراه باشید .