حیوانات عکاس  


  ۰۷ مرد ۱۳۹۴

موش-عکاس

همه‌ی ما اغلب عکس‌هایی میبینیم که عکاسان حیات‌وحش از حیوانات گرفته‌اند، اما چه عکس‌هایی از حیات‌وحش دیده نشده‌اند؟عکاسی‌حیوانات؟ این برای ما غیر‌معمول است که حیوانات از ابزار استفاده کنند اگرچه همه‌ی ما میدانیم که حیواناتی مانند شامپانزه‌ و برخی از پستانداران دیگر قادرند از وسایل استفاده کنند… اما آیا میدانید که اختاپوس نیز میتواند از… با BrainClippy همراه باشید .