١٢راه آسان برای نظم بخشیدن به زندگیتان  


  ۰۸ تیر ۱۳۹۴

chairs-and-table (1)_compressed_compressed

همانطور که خانه ها بزرگتر میشوند جا برای وسایل کم ارزش در خانه بیشتر شده و نتیجه ی آن پر شدن خانه با وسایل بلااستفاده است. انباشته شدن وسایل اضافی در خانه باعث کلافگی و آشفتگی ما میشود. اگر احساس میکنید خانه بی نظم شده و وسلیلتان را راحت پیدا نمیکنید وقت تغییر و نظم… با BrainClippy همراه باشید .