مینیاتور  


  ۱۹ مرد ۱۳۹۴

مینیاتور

این نقاشی‌ها توسط خانم “دینا برودسکی” کشیده شده که درتوضیحات مربوط به آن نوشت: ” عکس‌و خاطراتی که در ۱۰سال گذشته در دوچرخه‌سواری برایم ایجاد شد راو به‌صورت یک آلبوم از نقاشی‌های مینیاتوری درآوردم و همه‌ی این نقاشی‌ها رو با‌استفاده از رنگ‌روغن در زمانی بین ۱۰ تا ۲۰ ساعت کشیدم.”